TW-53230 fix url for VSO
authorDmitry Tretyakov <Dmitry.Tretyakov@jetbrains.com>
Wed, 10 Jan 2018 13:59:29 +0000 (14:59 +0100)
committerDmitry Neverov <dmitry.neverov@gmail.com>
Wed, 10 Jan 2018 13:59:29 +0000 (14:59 +0100)
commitafdc6949d2cccfcd36e6dbb79f6c0c7392c0ac01
treef73b6928879f6a87f7a8ec59375d27a804461ecc
parent2c815893398871ce25f103d429c5a148d455ab8c
TW-53230 fix url for VSO
git-server/src/jetbrains/buildServer/buildTriggers/vcs/git/WellKnownHostingsUtil.java
git-tests/src/jetbrains/buildServer/buildTriggers/vcs/git/tests/WellKnownHostingsTest.java