test++
[idea/community.git] / java / jsp-spi /
2009-09-01 Dmitry Jemerovdelete obsolete dependencies
2009-09-01 Dmitry Jemerovdon't expose JavaEE interfaces in jsp-spi
2009-08-31 Dmitry Jemerovjsp-spi moved to community/java