Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorRustam.Vishnyakov <rvishnyakov@swiftteams.com>
Thu, 25 Feb 2010 09:33:10 +0000 (12:33 +0300)
committerRustam.Vishnyakov <rvishnyakov@swiftteams.com>
Thu, 25 Feb 2010 09:33:10 +0000 (12:33 +0300)

Trivial merge