Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 15 Feb 2010 16:11:06 +0000 (19:11 +0300)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 15 Feb 2010 16:11:06 +0000 (19:11 +0300)

Trivial merge