Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Tue, 29 Sep 2009 17:53:25 +0000 (21:53 +0400)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Tue, 29 Sep 2009 17:53:25 +0000 (21:53 +0400)

Trivial merge