Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorRustam.Vishnyakov <rustam.vishnyakov@gmail.com>
Wed, 28 Apr 2010 15:23:28 +0000 (19:23 +0400)
committerRustam.Vishnyakov <rustam.vishnyakov@gmail.com>
Wed, 28 Apr 2010 15:23:28 +0000 (19:23 +0400)

Trivial merge