PY-21488 Stopping docker debug process unexpectedly in the very beginning of Python...
authorAlexander Koshevoy <Alexander.Koshevoy@jetbrains.com>
Thu, 17 Nov 2016 11:20:27 +0000 (14:20 +0300)
committerAlexander Koshevoy <Alexander.Koshevoy@jetbrains.com>
Thu, 17 Nov 2016 13:57:35 +0000 (16:57 +0300)
commitfbf0e2ce8a865fea867cbd26c05be675e4c8c9f1
tree9004d792f5fef0da95052dfb5312d6f49261bba7
parent6337bc13deca477c4c476ee5c2390f866542a2f1
PY-21488 Stopping docker debug process unexpectedly in the very beginning of Python debug session fixed (take 2)
python/pydevSrc/com/jetbrains/python/debugger/pydev/transport/BaseDebuggerTransport.java
python/pydevSrc/com/jetbrains/python/debugger/pydev/transport/ClientModeDebuggerTransport.java
python/pydevSrc/com/jetbrains/python/debugger/pydev/transport/ServerModeDebuggerTransport.java