Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community appcode/142.4791 clion/142.4794
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 11 Sep 2015 14:57:32 +0000 (17:57 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 11 Sep 2015 14:57:32 +0000 (17:57 +0300)
commitd05610c44a45f9dd73ac9d062441a58c78764a53
tree3c645269ced58674b9e580274d80a4386a4fdfc2
parent8c4e9e1a582b50e096e17c66a8bdb082662baa31
parent86693cc269d9b6f18d58ac2da8cfa74b9f6dfbc6
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community