removed unnecessary import
authorKiryl Chetyrbak <kirylchetyrbak@gmail.com>
Wed, 12 Apr 2017 21:40:01 +0000 (17:40 -0400)
committerKiryl Chetyrbak <kirylchetyrbak@gmail.com>
Wed, 12 Apr 2017 21:40:01 +0000 (17:40 -0400)
commitb80b5b11b2e7b0f1268fa3ef7fe5cce8806794e4
tree89a57359e1388671e5b68f4ec3a9e9a6f76adcfd
parent2bf4d8e5cedca05a59063fb630a8f008eae82886
removed unnecessary import
python/src/com/jetbrains/python/sdk/PreferredSdkComparator.java