Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Fri, 29 Jan 2010 15:26:21 +0000 (18:26 +0300)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Fri, 29 Jan 2010 15:26:21 +0000 (18:26 +0300)
commitb59000f39157bcbc21cb34a7aa384f2661c6ddff
treee8dd9594548c3df5ac293a76e7a00d941cfa8dfb
parente6036622b176c5ce8ca279f41cf728543dcb4fc1
parent70d6784e64a065cc67653ee1ca1cc597ba1f08ed
Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community