Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorRustam.Vishnyakov <rvishnyakov@swiftteams.com>
Thu, 25 Feb 2010 09:33:10 +0000 (12:33 +0300)
committerRustam.Vishnyakov <rvishnyakov@swiftteams.com>
Thu, 25 Feb 2010 09:33:10 +0000 (12:33 +0300)
commit89dac6eb8d31372ff0ebdfd22da40eab5eb1ed13
treea0ab043a8ebc73ae058cfe9f8c2ecd51d7d8598a
parenteceff5c16a0fa22031ca4eea8f2b261030ddcd6d
parente2f20a25ec6e6e41169fdc8a4ec65ba51e78c13e
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community