Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorEvgeny Pasynkov <Evgeny.Pasynkov@jetbrains.com>
Mon, 15 Oct 2012 12:30:13 +0000 (14:30 +0200)
committerEvgeny Pasynkov <Evgeny.Pasynkov@jetbrains.com>
Mon, 15 Oct 2012 12:30:13 +0000 (14:30 +0200)
commit8930afdca778476f633f4202311992980603fe0b
tree38078e14aef2e0d75b6e7c4fa864fd2ece59b9c5
parent0729542049c6e3ef4e0e6f365a096b90c0a4342d
parentf5458f96d13456fff01c3589cb7313c49bf04ee4
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community