Merge remote-tracking branch 'origin/master'
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 7 Aug 2015 19:16:46 +0000 (22:16 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 7 Aug 2015 19:16:46 +0000 (22:16 +0300)
commit86c21cce1c5d7d65cde941273eb69a3cb00b9d01
treec15fa48dca5728debb37c593d6b2b55706d8adfb
parentf7bfe85f23636af8c7993edbd0835e519a78b4d2
parent5163fd311a66b3556610120619bd0bfb0c235202
Merge remote-tracking branch 'origin/master'