Merge branch 'IDEA-163243' of https://github.com/zdary/intellij-community
authorEugene Zhuravlev <jeka@intellij.com>
Wed, 2 Nov 2016 15:22:50 +0000 (16:22 +0100)
committerEugene Zhuravlev <jeka@intellij.com>
Wed, 2 Nov 2016 15:22:50 +0000 (16:22 +0100)
commit8270ed186d913f0ef167761650cde58bae30c57e
tree9bf8fe7d23585cf3c8bf77d93d7946bb44e38633
parent353bce9701c4a601305322857340f9f26787f12a
parent7eabe92bdcaee087c844015ad2b3f0adc9a501e7
Merge branch 'IDEA-163243' of https://github.com/zdary/intellij-community