Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 19 Oct 2009 08:32:11 +0000 (12:32 +0400)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 19 Oct 2009 08:32:11 +0000 (12:32 +0400)
commit80014a74e5bab90130cdbd75c868b0cd1e041999
treef948c2a35b4d7b449aa8c228dec3c812f3914468
parent0419a13e38fbbda07ac17049dcbccc39da7370e7
parentf37cdd9f49024a26f1f90189c3501413c35d4df4
Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community