Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 18 Jul 2014 19:49:15 +0000 (23:49 +0400)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 18 Jul 2014 19:49:15 +0000 (23:49 +0400)
commit7e4a359a718ae7c2919a12cb89058d65d2c24bd0
tree3d0f0a8ecfaf5c5d89edf84a55ba0e12eae31264
parent0d34ff12c6af49f15b60f6169800caa3e4af73e1
parent3559eb7e1a168227e6e2e74db789fa2ff14aa11d
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community