Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorEvgeny Pasynkov <Evgeny.Pasynkov@jetbrains.com>
Tue, 13 Nov 2012 10:44:23 +0000 (11:44 +0100)
committerEvgeny Pasynkov <Evgeny.Pasynkov@jetbrains.com>
Tue, 13 Nov 2012 10:44:23 +0000 (11:44 +0100)
commit774a668be3d37f2a4bf52ee26a536fe045ff5b27
tree577f32e50ed8df6a31a8c29654436415d96eece8
parentcc9a5b886dff636b962117c7ba1e8b978447941c
parent8b34abad20929fec4f9f475d99cea10ec8f363aa
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community