Merge remote-tracking branch 'origin/master'
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 1 Aug 2014 16:26:18 +0000 (20:26 +0400)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 1 Aug 2014 16:26:18 +0000 (20:26 +0400)
commit6a60c351be1f7a2db67cad2a06030be9052386f8
treec4f87c572804aa557b8c587197a7b058472b026c
parentf1e84aebbbafb539aceabb396059f8dec934e35b
parent42b5bf51f5344a8e13499176602fabf50a107539
Merge remote-tracking branch 'origin/master'