Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorAlexey Pegov <alexey.pegov@jetbrains.com>
Wed, 7 Apr 2010 14:49:07 +0000 (18:49 +0400)
committerAlexey Pegov <alexey.pegov@jetbrains.com>
Wed, 7 Apr 2010 14:49:07 +0000 (18:49 +0400)
commit65d98cab285c11287c49712e3dc37b6808bd7951
tree44fce2a9f701e46e1733f1d62c463b12d8ad4569
parent4328998d6af45f73cabb0e6bef07c0aa18994c26
parent0998f1793a09dd520dc3570d3748798ac31e3aba
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community