@NotNull
authorAleksey Pivovarov <Aleksey.Pivovarov@jetbrains.com>
Sat, 1 Feb 2014 13:11:47 +0000 (17:11 +0400)
committerAleksey Pivovarov <Aleksey.Pivovarov@jetbrains.com>
Sat, 1 Feb 2014 13:11:47 +0000 (17:11 +0400)
commit61b03df086667a6b480aaa3eb0cdd1ece2663566
treea86949ea5c89775b363d3651242b00b6b8d67d78
parent72a613ae887a1af3c140d4c70220b6eb82d0eb2f
@NotNull
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/GithubCreateGistAction.java
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/GithubCreatePullRequestWorker.java
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/extensions/GithubCheckoutProvider.java
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/tasks/GithubRepositoryEditor.java
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/ui/GithubLoginDialog.java
plugins/github/src/org/jetbrains/plugins/github/ui/GithubSettingsPanel.java