Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 15 Feb 2010 16:11:06 +0000 (19:11 +0300)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Mon, 15 Feb 2010 16:11:06 +0000 (19:11 +0300)
commit4d965b7f57b74ba85e224425d2cc6db022b04ecb
treef38124797a01feefcd4d76ee9956e6866761a455
parent95eff4ca88e0949ba9d91ad9b472a63c89166247
parent4030e60a9d20923570224d7ab5b7716559af7c17
Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community