Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorDennis Ushakov <dennis.ushakov@jetbrains.com>
Mon, 9 Nov 2009 12:09:23 +0000 (15:09 +0300)
committerDennis Ushakov <dennis.ushakov@jetbrains.com>
Mon, 9 Nov 2009 12:09:23 +0000 (15:09 +0300)
commit44232047c97488e37da769e5f08928e0221806ab
tree04f5cec009a2fa16d666f5907a47b53fad0cc8e8
parent27a4b4f9c812c34c3e8885f46d2ef6bbc7ea10e8
parent7f8c469425559927479a96121a49be8a9e96e10b
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community