Fixed according to reviews
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 6 Nov 2015 22:28:20 +0000 (01:28 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 6 Nov 2015 22:28:20 +0000 (01:28 +0300)
commit36ff3702d7a693ba14e2b7b2aa9ad41ef896c9a3
tree191f720fdb41214b8b8cacf16e8fda0706fa726b
parentc7a14df2ab1ee837c851869e204f295b13e4870d
Fixed according to reviews
python/psi-api/src/com/jetbrains/python/codeInsight/PyCustomMember.java
python/psi-api/src/com/jetbrains/python/nameResolver/NameResolverTools.java
python/psi-api/src/com/jetbrains/python/psi/PyCallExpression.java
python/src/com/jetbrains/python/psi/impl/PyFunctionImpl.java