Merge remote-tracking branch 'origin/master'
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Wed, 15 Oct 2014 16:05:09 +0000 (20:05 +0400)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Wed, 15 Oct 2014 16:05:09 +0000 (20:05 +0400)
commit27284e3dd92410fb0cf0a51f9771c5144cda7ce6
tree9a270be88d52bddcc79f5522873f61ac3e318e95
parent5d2bdd45b138dd3ccc806ab0873f24dc3d73593e
parent1efc3ca735ad7551b97f17cc5ef2f1c5ddfb4539
Merge remote-tracking branch 'origin/master'