PY-11855 Run manage.py task improvements
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 13 Feb 2015 13:49:55 +0000 (16:49 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Fri, 13 Feb 2015 13:49:55 +0000 (16:49 +0300)
commit1bfd5ea7626a08a0ce5d60bdde6de16e92698990
tree4d15f37e1f525793a210bb1976a30216db9062da
parent337d9fa4c0edc6472a582ee60eb3d704140a9ae8
PY-11855 Run manage.py task improvements

Useless import removed
python/helpers/pycharm/django_manage_commands_provider/_optparse.py