pytest and nosetest added
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Wed, 9 Dec 2015 20:17:21 +0000 (23:17 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Wed, 9 Dec 2015 20:17:21 +0000 (23:17 +0300)
commit0f843577149f260d205c55773c9a20c3ff300e28
tree68ebea10de3b126b9e11289e28efc1f5036a868d
parente8570dfa45d3b1d039976b9262755021e0569bf2
pytest and nosetest added
python/helpers/pycharm/_jb_tox_runner.py