Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community
authorRustam.Vishnyakov <rustam.vishnyakov@gmail.com>
Thu, 16 Sep 2010 12:46:04 +0000 (16:46 +0400)
committerRustam.Vishnyakov <rustam.vishnyakov@gmail.com>
Thu, 16 Sep 2010 12:46:04 +0000 (16:46 +0400)
commit0b9951c929c28d4175d781747e53c4bc097e0013
treec6566050b8ba9a9000773910916b63a8efaf4090
parent960f051c7d9190ec739c7accd79436221cd73306
parentb03382f369765b21b4635ee32f5adb6904b78fab
Merge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea/community