Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Tue, 29 Sep 2009 17:53:25 +0000 (21:53 +0400)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Tue, 29 Sep 2009 17:53:25 +0000 (21:53 +0400)
commit0b652a2759687dd1dc8a187695131b9fa5f30316
tree7b85dc6666026c9f905a008087c3b009c44eaab3
parentb213e77d97e8e1975460e67f4241220e8cb5e228
parentd514a07e09c936cfcf003f3b4b0fa72e91d9332a
Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community