@NotNull add to PyKeywordArgumentProvider (for PY-3999)
authorIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Mon, 22 Jun 2015 19:22:39 +0000 (22:22 +0300)
committerIlya.Kazakevich <Ilya.Kazakevich@jetbrains.com>
Mon, 22 Jun 2015 19:22:39 +0000 (22:22 +0300)
commit085467bf1501406a985139bab3e03761516ab48e
tree783c0d44a35ea94b599da023df35a508b6e9ef3a
parent910433e916d703fad39bbd02dc97591e43b4caa2
@NotNull add to PyKeywordArgumentProvider (for PY-3999)
python/psi-api/src/com/jetbrains/python/psi/impl/PyKeywordArgumentProvider.java
python/src/com/jetbrains/python/packaging/setupPy/SetupKeywordArgumentProvider.java