Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community
authorOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Fri, 16 Oct 2009 14:29:16 +0000 (18:29 +0400)
committerOleg Shpynov <oleg.shpynov@jetbrains.com>
Fri, 16 Oct 2009 14:29:16 +0000 (18:29 +0400)
commit0419a13e38fbbda07ac17049dcbccc39da7370e7
tree60f1316165fd870e44700c68d6aa4337e10ea8be
parent609060d08f50a6f20a6becb8e6fc36a2522c263c
parent05de29c9fbbc2e032aa7fc15f5cb659ecc02f707
Merge branch 'master' of git@git.labs.intellij.net:idea/community