Moved extension comparing to beginning
authorKiryl Chetyrbak <kirylchetyrbak@gmail.com>
Tue, 4 Apr 2017 17:10:04 +0000 (13:10 -0400)
committerKiryl Chetyrbak <kirylchetyrbak@gmail.com>
Tue, 4 Apr 2017 17:10:04 +0000 (13:10 -0400)
commit0086ec4a70558464542154777c477c9f38af511d
treea24030923eaf301fa1f2004a1a873e155bcda5f7
parent52e45d04f2821981490b80f9fba27a389d3a7e2d
Moved extension comparing to beginning
python/src/com/jetbrains/python/sdk/PreferredSdkComparator.java